DUNG Bra

Black Mesh Bra
Bra Ren Đen

Vải ren hoa nổi, co giãn vừa phải. Phần dây 2 bên có tăng đơ dễ dàng điều chỉnh, phía sau có móc cài.

DUNG Bra

Black Mesh Bra
Bra Ren Đen

Vải ren hoa nổi, co giãn vừa phải. Phần dây 2 bên có tăng đơ dễ dàng điều chỉnh, phía sau có móc cài.

20 USD35 USD

Material
Care Instruction
Model